Radio Kết Nối #10 – Chủ đề: Lời chưa nói.

“Gửi chị Thơi – người sếp, người đồng nghiệp tuyệt vời của em. Khi em viết những dòng này cũng là khi em đã được làm việc với chị được gần hai năm rồi. Hai năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để em phải cảm ơn chị rất nhiều, những lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình mà chưa bao giờ em có cơ hội nói ra, hay đúng hơn là em không dám nói ra…” – Một thính giả của Radio Kết Nối.

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *