Up Your Service | Tân Hiệp Phát triển khai “Phiên ứng dụng”

Lê Châu/ Tin THP
 
Các thành viên tham gia Phiên ứng dụng UP Your Service

Sáng 28/11, Phiên ứng dụng giải quyết các vấn đề dịch vụ và tạo thêm giá trị mới được triển khai đến các cấp quản lý và giám đốc khối tại trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Bình Dương. Buổi ứng dụng nhằm thảo luận và phân tích về chu trình dịch vụ, hướng đến thỏa mãn khách hàng theo giá trị cốt lõi của Tân Hiệp Phát. 

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích chia sẻ: “Chu trình dịch vụ của Tân Hiệp Phát có thành công hay không là ở chỗ Nhân viên bán hàng (salesman) có được phục vụ tốt không. Chúng ta phải trải nghiệm ở góc độ phục vụ cho salesman vì khi salesman cảm thấy vui, nhà phân phối cũng sẽ vui và từ đó Tân Hiệp Phát mới cải tiến lên cao hơn nữa”.

Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Bích đang phổ biến các tiêu chí để thiết kế “Chu trình dịch vụ”

Với mục tiêu của Phiên ứng dụng nhằm đưa ra những ý tưởng, giá trị mới giúp Tân Hiệp Phát cải tiến liên tục. Trong buổi này các thành viên tham gia sẽ phải cùng thảo luận về các điểm chính, bao gồm:

  • Đồng thuận về mục đích của Phiên ứng dụng
  • Xác định chu trình dịch vụ mong muốn
  • Đánh giá tình hình và cấp độ dịch vụ hiện tại, từ đó xác định hướng thay đổi ra sao
  • Tạo ra ý tưởng mới
  • Xây dựng kế hoạch hành động
  • Triển khai, đánh giá và đo lường
  • Chuyên gia trao đổi trong Phiên ứng dụng UP Your Service

Dự án UP Your Service triển khai ở Tân Hiệp Phát đang bước qua Giai đoạn 2, ứng dụng vào thực tế, sau khi hoàn thành giai đoạn đào tạo các khái niệm và công cụ về dịch vụ.

Xem thêm hình ảnh tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.265329014177499&type=3

NGUỒN:  Theo Bản tin nội Tân Hiệp Phát
Link bài: Up Your Service…
(https://www.thp.com.vn/up-your-service-tan-hiep-phat-trien-khai-phien-ung-dung/)
 
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *