Tân Hiệp Phát triển khai chọn lọc thành viên THP Family Pool và Ứng viên Nhân sự kế thừa 2020

Lê Châu/ Tin THP

Vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức buổi phổ biến thông tin về Chương trình chọn lọc thành viên THP Family Pool và Ứng viên Nhân sự kế thừa trong năm 2020.

Trưởng phòng Tổ chức và phát triển tài năng đã trình bày về các điểm cải tiến của hai chương trình so với mọi năm.

Cụ thể trong chương trình, Trưởng phòng Tổ chức và phát triển tài năng đã trình bày về các điểm cải tiến của hai chương trình so với mọi năm. Đồng thời làm rõ vài trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai như HRBP, Giám đốc khối,… . Đặc biệt là vai trò mới của Phòng Văn hóa doanh nghiệp, giúp truyền thông chương trình tới rộng rãi các thành viên tại Tân Hiệp Phát.

Bên cạnh, những quyền lợi cũng như trách nhiệm dành cho các thành viên tham dự vào THP Family Pool, ứng viên Nhân sự kế thừa, chương trình cũng đưa ra các tiêu chí chọn lọc, cách đánh giá cho thành viên và ứng viên trong năm 2020.

Cụ thể, 3 tiêu chí đánh giá xác định Ứng viên Nhân sự kế thừa năm nay dựa trên 3 tiêu chí – 4 thang điểm:

–       Giá trị cốt lõi: áp dụng 5 giá trị Thỏa mãn khách hàng, Không gì là không thể, Làm chủ trong công việc, Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai, Chính trực.

–       Năng lực lãnh đạo theo cấp độ của vị trí kế thừa.

–       Năng lực chuyên môn.

Tiêu chí nhận diện các thành viên THP Family Pool dựa trên:

–       Tiêu chí đánh giá.

–       Kết quả KPI đóng góp.

–       Xếp hạng giá trị cốt lõi.

–       Sự nỗ lực và cam kết của ứng viên tiềm năng để đạt mục tiêu phát triển bản thân.

Quá trình chọn lọc sẽ thực hiện theo 4 bước

Từ 25/5/2020, các khối có thể bắt đầu lựa chọn và đưa ra đề cử ứng viên cho Nhân sự kế thừa và thành viên THP Family Pool.

Quá trình chọn lọc sẽ thực hiện theo 4 bước

  1. Đề cử ứng viên Nhân sự kế thừa và thành viên THP Family Pool.
  2. Trao đổi với nhân viên để thống nhất Kế hoạch phát triển.
  3. Trình bày danh sách ứng viên được đề cử ở Hội đồng cấp khối và công ty.
  4. Thực hiện kế hoạch phát triển theo hướng dẫn đã đề ra.

 

Mục tiêu của chương trình THP Family Pool và chương trình Nhân sự kế thừa Tân Hiệp Phát nhằm

–       Bảo đảm các vị trí quản lý có sẵn nhân sự kế thừa để thay thế trong các trường hợp cần thiết.

–       Đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân của nhân viên và đòi hỏi về nguồn nhân lực phù hợp giúp tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra.

–       Chọn lọc và phát triển nguồn lãnh đạo tương lai và nguồn chuyên gia đầu ngành cho Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP Family Pool) là những cá nhân thể hiện trọn vẹn và vượt trội giá trị cốt lõi, được nhận diện và phát triển để đủ năng lực yêu cầu, kế thừa các vị trí chủ chốt của THP trong tương lai.

NGUỒN:  Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát

Link bài: Tân Hiệp Phát triển khai…

(https://www.thp.com.vn/tan-hiep-phat-trien-khai-chon-loc-thanh-vien-thp-family-pool-va-ung-vien-nhan-su-ke-thua-2020/)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *