Tập đoàn Tân Hiệp Phát triển khai Khóa đào tạo “Nâng tầm dịch vụ – UP Your Service”

Lê Châu/ Tin THP

Sáng 18/8, lớp đào tạo đầu tiên của chương trình Nâng tầm dịch vụ – UP Your Service diễn ra với sự tham gia của các cấp quản lý thuộc khối Sản xuất, tại Tân Hiệp Phát, Bình Dương.

Tân Hiệp Phát hướng đến tầm nhìn dịch vụ “Tạo thỏa mãn ngạc nhiên cho bạn mỗi ngày”

Sau giai đoạn đánh giá và thống nhất của Ban lãnh đạo, hướng đến tầm nhìn dịch vụ “Tạo thỏa mãn ngạc nhiên cho bạn mỗi ngày”, khóa đào tạo bước vào giai đoạn triển khai thực hiện.

Lớp học đầu tiên triển khai 3 nội dung chính bao gồm:

  • Sáu cấp độ về dịch vụ.
  • Bốn hạng mục giá trị.
  • Chu trình dịch vụ.

Cấp quản lý thuộc khối Sản xuất tham dự lớp đào tạo

Với mục tiêu giúp trưởng phòng, cấp quản lý hiểu rõ về dịch vụ xuất sắc, những cấp độ dịch vụ, các hạng mục giá trị, chu trình dịch vụ và từ đó hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động. Từ đó truyền đạt xuống cấp nhân viên nhằm cùng nhau xây dựng và phát triển dịch vụ tại Tân Hiệp Phát theo đúng tầm nhìn mà Ban Giám Đốc đặt ra.

NGUỒN: Theo Bản tin nội bộ Tân Hiệp Phát
Link bài: Tập đoàn Tân Hiệp Phát triển khai…
(https://www.thp.com.vn/tap-doan-tan-hiep-phat-trien-khai-khoa-dao-tao-nang-tam-dich-vu-up-your-service)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *