Hệ thống ghi nhận phản hồi QR Code về dịch vụ tiện ích của phòng Hành Chính Doanh Nghiệp

Bản tin THP

Hệ thống phản hồi về dịch vụ tiện ích” của Văn phòng Hành Chính Doanh Nghiệp (HCDN) là giải pháp nhằm tạo sự thuận tiện cho thành viên Tân Hiệp Phát trong quá trình làm việc. Qua đó cung cấp các giải pháp mang tính TỐC ĐỘ – KHẢ NĂNG TIẾP CẬN – TIỆN LỢI để đáp ứng yêu cầu và giải quyết phản hồi trong việc sử dụng các dịch vụ do phòng HCDN cung cấp” – Bản tin THP

 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *