Vi rút đực, vi rút cái

Chuyện thư giãn. Có thể chỉ có trẻ con mới không phân biệt được âm tính là bệnh hay dương tính là bệnh. Muốn  phòng chống Covid-19 phải nắm vững thông tin về Covid-19 các bạn nhé, ngay cả phải giải thích với trẻ con cho các bé hiểu.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *