Vì sao Tân Hiệp Phát kìm hãm sự tăng trưởng?

VTC 14

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát

—–

Tân Hiệp Phát để thành công đều cần đến rất nhiều yếu tố như xây dựng hệ thống quản trị quốc tế, có tầm nhìn và những giá trị cốt lõi riêng của doanh nghiệp, có hệ thống kiểm soát chặt chẽ… Trên tất cả đó chính là sự quyết tâm, đồng lòng của mỗi thành viên trong công ty. Tuy nhiên, có lúc phải chậm lại, rà soát lại xem mình còn yếu chỗ nào để điều chỉnh, đi học để bổ sung kiến thức, từ đó mới phát triển bền vững được.

Trần Quí Thanh

—–

Theo VTC 14

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *