Việt Nam thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua tranh các hoạ sĩ Pháp

Nguyễn Minh Ngọc

Nhiều bức tranh ghi lại vẻ đẹp đất nước – con người – văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ 19- đầu thế kỷ 20 đã được các họa sĩ Pháp thực hiện:

Bức “Mẹ và con” của Victor Tardieu vẽ năm 1925, Bức tranh được vẽ bằng than và phấn màu trên giấy. Victor Tardieu (30 tháng 4 năm 1870 – 12 tháng 6 năm 1937) là một họa sĩ người Pháp. Năm 1924, cùng họa sĩ Việt Nam Nam Sơn, ông thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tiền thân của Đại học Mỹ thuật Hà Nội ngày nay.
Bức tranh khắc họa quang cảnh kênh Tàu Hủ ở Sài Gòn năm 1939, do họa sĩ người Pháp Leo Craste (1887-1970) thực hiện. Craste từng cộng tác với tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ tại Huế.
Joseph Inguimberty, bức sơn dầu tên là “Gia đình bên bờ ao”.
Bức tranh khắc họa quang cảnh Huế của Gaston Roullet, thực hiện năm 1886.
Bức “Hải Phòng” do Gaston Roullet.
Bức “Cảnh Hà Nội” do họa sĩ Pháp Gaston Roullet (1847-1925) thực hiện năm 1885.
Bức “Cô gái miền Bắc” vẽ năm 1934 by Joseph Inguimberty.
Bức tranh sơn dầu “Janette, Dominique và bà vú em” của Joseph Inguimberty.
Bức tranh sơn dầu “Một đám rước ở Đông Dương” vẽ năm 1927 của họa sĩ người Pháp René Bassouls – một người rất yêu mến đất nước – con người Việt Nam.

Theo fb Ngoc Minh Nguyen

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2601543776531173&set=pcb.2601530389865845&type=3&theater)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *