Mùa xuân đầu tiên- Văn Cao - Thanh Thuý

Văn Cao (1923 –  1995) là  một trong ba tượng đài âm nhạc Việt Nam, cùng với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Thuộc thế…

Xem chi tiết