Thước phim tua nhanh về sự thay đổi nhanh chóng của các thành phố trên thế giới

Kiều Anh theo Google Earth/ Báo VOV News

Trong 35 năm qua (tính đến năm 2020), dân số đô thị đã tăng thêm 2,3 tỷ người. Mỗi tuần, có khoảng 3 triệu người dời đến các thành phố. Vào năm 2050, 68% dân số thế giới sẽ sống ở các đô thị và các thành phố đang chiếm 70% lượng khí phát thải CO2 trên toàn cầu.

NGUỒN:  Theo Báo VOV News

Link bài: Thước phim…

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/thuoc-phim-tua-nhanh-ve-su-thay-doi-nhanh-chong-cua-cac-thanh-pho-tren-the-gioi-885005.vov

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *