Tình đồng nghiệp Tân Hiệp Phát

Nguyễn Minh Thắng/ Khối Sản xuất

Tình đồng nghiệp Tân Hiệp Phát

Tình đồng nghiệp có từ Tân Hiệp Phát.

Nơi thân yêu gắn bó cuộc đời tôi.

Nơi tất cả mọi người cùng chung sức.

Và tạo nên những sản phẩm hàng đầu.

Tình đồng nghiệp có từ khi mới đến.

Khi tôi đây mới chập chững vào đời.

Ở nơi đó có rất nhiều Cô, Chú.

Và mỗi người một nhiệm vụ khác nhau.

Tình đồng nghiệp là cùng nhau đoàn kết.

Để tạo nên những sản phẩm cho đời.

Nào Trà Chanh, Tăng Lực, Sữa Đậu Nành.

Đến Thanh Nhiệt Dr Thanh mát mẻ….

Tình đồng nghiệp khi xa rời Tân Hiệp Phát.

Thì người kia tiếp nối lửa đam mê.

Và còn đó với mỗi người ở lại.

Phải cùng Tân Hiệp Phát xây đắp thêm hơn.

Để vươn xa các sản phẩm cho đời.

Cho Tân Hiệp Phát ngời ngời trang sử Việt.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *